Ať už sedíte doma u počítače, nebo máte chuť projít se venku, je tady nový JIČÍNSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL

Od ledna 2021 je všem zájemcům o architekturu a urbanismus, a vůbec o hlubší pohled na naše město, k dispozici Jičínský architektonický manuál. Najdete ho na https://am.jicin.cz
Jde o otevřenou platformu vytvořenou profesionály z řad historiků, historiků umění, grafiků, specializovaných fotografů a architektů, která bude průběžně doplňována.

A až bude teplo, vezměte ven tablet nebo telefon a čtěte a dívejte se přímo na místě, proto hlavně byl tento způsob vyprávění o městech vymyšlen. Příjemnou zábavu!

Eva Chodějovská
a Gabriela Adámková Petrová, Tamara Baudišová, Eva Bílková, Zdeněk Franc, Radka Janků, Radek Jiránek, Tuan Vuong Trong a další

JAM prezentujeme zde:
https://knihovna.jicin.cz/jam/..
Díky Lence Dědečkové z Knihovny Václava Čtvrtka za pozvání k rozhovoru!

Den architektury 2020 v Jičíně

I letos jsme se připojili k programu Celostátního festivalu Den architektury. V sobotu 3. října jsme uspořádali komentovanou prohlídku sídliště Pod Lipami a Čeřovky. Tématem byla architektura druhé poloviny 20. století. Provázely Eva Chodějovská a Gabriela Petrová.

Rodí se webový průvodce po moderní architektuře Jičína - Jičínský architektonický manuál

Dokončili jsme první etapu prací na Jičínském architektonickém manuálu. Připravena je procházka po objektech Čeňka Musila, a to v češtině i v angličtině. Hesla k jednotlivým budovám a veřejným prostranstvím, která tento architekt pro Jičín vytvořil, jsou uložena v databázi a poté, co bude hotov grafický návrh Manuálu, zpřístupníme Vám vše ke čtení a prohlížení.

Texty: Eva Chodějovská a Gabriela Petrová; fotografie Hubert Hesoun; digitální modely Marie Chodúrová a Vojtěch Janda, supervize Radek Jiránek.

První etapa Jičínského architektonického manuálu byla podpořena Městem Jičín a Královéhradeckým krajem. Za přízeň děkujeme také dvěma sponzorům a za vstřícnost a spolupráci kolegům ze Státního okresního archivu v Jičíně a Regionálního muzea a galerie v Jičíně!

Druhá etapa Jičínského architektonického manuálu byla podpořena opět Městem Jičín, Královéhradeckým krajem a také Státním fondem kultury.

Činnost Spolku

Spolek se věnuje poradenství a vzdělávání v oblasti architektury a urbanismu. Za tímto účelem pořádá semináře, přednášky a konference, vydává publikace, drobné tisky, elektronické knihy, atlasy, aplikace a média a organizuje volnočasové aktivity pro své členy, veřejnost, korporace a školy.

Je symbolen Jičína jen Valdická brána?

Zeptali jsme se vás, které ze staveb jsou symbolem Jičína, nebo který pohled je podle vás pro Jičín nejtypičtější. Jak anketa dopadla?foto: Novodobý otisk pečetidla města Jičín z počátku 15. století / Dějiny Jičína

Kontakt

Jičínský spolek pro architekturu a urbanismus
Husova 110, 506 01 Jičín, IČO: 07848111, info@jcau.cz

Eva Chodějovská

archivářka, historička

Radek Jiránek

architekt

Martin Mezera

péče o památky

Chcete se stát členem?

Přihlášku si můžete stáhnout zde

Chcete spolupracovat?

Kontaktujte nás na info@jcau.cz

Chcete nás finančně podpořit?

Číslo bankovního účtu spolku: 115-8838080207/0100

Děkujeme za podporu

Naše práce by se neobešla bez podpory institucí. Děkujeme zejména Státnímu okresnímu archivu Jičín, Regionálnímu muzeu a galerii v Jičíně, Národnímu památkovému ústavu ÚOP v Josefově.